Belangrijkste prestaties

Nieuwe strategie
op volle snelheid

Belangrijkste Prestaties Jaarverslag 2019 Header
Belangrijkste Prestaties Jaarverslag 2019 HeaderKPN ging in 2019 volop aan de slag met de uitvoering van haar strategie en positioneerde zich als een toekomstbestendig, hoogwaardig en gestroomlijnd telecombedrijf met premium klantrelaties op de consumenten-, zakelijke en wholesalemarkt. KPN blijft investeren in haar infrastructuur om de onbetwiste kwaliteitsleider van Nederland te worden. KPN wil in de jaren 2019 – 2021 autonome en duurzame groei realiseren van de geschoonde EBITDA AL en de vrije kasstroom om een progressief dividend mogelijk te maken en de schuldpositie af te bouwen.

Download volledig overzicht (453 KB)
NL Belangrijkste Prestaties Jaarverslag 2019 Mobile 21feb
NL Belangrijkste Prestaties Jaarverslag 2019 Desktop 21feb
 1. Op basis van voortgezette bedrijfsactiviteiten.
 2. KPN definieert EBITDA als bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen (incl. waardeverminderingen) van materiële vaste activa en afschrijvingen (incl. waardeverminderingen) van immateriële activa. De geschoonde EBITDA na lease is afgeleid van EBITDA en gecorrigeerd voor herstructureringskosten en eenmalige posten (‘geschoond’) evenals voor leasekosten, inclusief afschrijving van met een gebruiksrecht overeenstemmende activa en rente op leaseverplichtingen (‘na lease’ of ‘AL’). De aansluiting hiertussen staat in bijlage 1 van het Integrated Annual Report 2019.
 3. Vergelijkende cijfers voor 2018 zijn gecorrigeerd als gevolg van de implementatie van IFRS 16.
 4. Vrije kasstroom na lease exclusief dividend Telefónica Deutschland.
 5. Netto bedrijfsresultaat minus aanpassingen voor belastingen, gedeeld door het werkzaam vermogen.
 6. Geherindexeerd op de slotkoers van KPN op de laatste handelsdag van vorig jaar.
 7. Gecorrigeerd voor de verkoop van NLDC.
 8. Geschatte energiebesparing door klanten door gebruik van onze IT-oplossingen. Zie bijlage 3 van het Integrated Annual Report 2019 voor nadere informatie.
 9. Als percentage van breedbandklanten.
 10. Percentage mkb-klanten dat vanaf augustus 2017 is overgestapt van traditionele vaste telefonie of oude breedbanddiensten.
 11. NPS Zakelijke markt 2018 is gecorrigeerd, zie bijlage 3 van het Integrated Annual Report 2019 voor de nieuwe berekeningsmethode van NPS Zakelijke markt. Het gerapporteerde cijfer over 2017 is niet gecorrigeerd.

Download complete jaarverslag

Integrated Annual Report 2019 Spread navigation / 4 MB Download
Integrated Annual Report 2019 Single navigation / 4 MB Download
KPN Verkort Jaarverslag 2019 / 1 MB Download
Consolidated Financial Statements / 44 KB Download
Social figures / 45 KB Download
Environmental figures / 74 KB Download
GRI Index / 106 KB Download

Selecteer de hoofdstukken en bijlagen om te downloaden